Cenik

Ostali pogoji

  • 1. Vse cene betonskih mešanic so fco betonarna.
  • 2. Prevoz količin manjših od 6 m3 se obračunavajo po ceni za 5 m3 oziroma po režijskih urah. Vse zastoje ali praznjenje avtomešalcev na gradbišču daljše od 20 minut obračunamo po dejansko opravljenih režijskih urah.
  • 3. Ogrevanje agregatov v skladu s predpisanimi standardi v zimskem času se obračunava 4,20 € + DDV za vsak m3 betonske mešanice.
  • 4. Črpanje betonskih mešanic z dodatnimi mikroarmaturami se obračunava v skladu s cenikom ter dodatkom v višini 4,50 € + DDV za vsak vgrajeni m3 betona.
  • 5. Dostop do gradbišča in transportne poti po gradbišču morajo biti prevozne in urejene.
  • 6. Prevoz na zahtevnejše terene in vzpetine se obračunava po 10% višjih cenah od navedenih.
  • 7. Morebitna posebna dovoljenja za dostop na gradbišče s tovornimi vozili mora zagotoviti naročnik na svoje stroške.
  • 8. Postavljanje dodatnega cevovoda dolžine do 15 tekočih metrov za avtočrpalko obračunavamo 6,50 € + DDV za tekoči meter cevovoda. Naročnik je dolžan nuditi pomoč pri montaži ter demontaži cevovoda.
  • 9. Cena dodatka za zimsko betoniranje (Daraset) velja do temperature zraka -5C. Pri betoniranju do -10C se dozacija dodatka podvoji.
Cenik velja od 09.01.2017

Kontaktirajte nas

Vaše ime

Vaš elektronski naslov (obvezno)

Naslov sporočila

Vaše sporočilo